Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

Świadectwo zawierać będzie:

 

Obliczone zapotrzebowanie na energię obejmujące:
  • ogrzewanie i wentylacje, 
  • przygotowanie ciepłej wody, 
  • energie pomocniczą, 
  • klimatyzacje, 
  • oświetlenie (budynki użyteczności publicznej).
Dane ilościowe i wskaźniki charakterystyki energetycznej

Dane osoby wykonującej świadectwo

Dane osobowe właściciela budynku

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa