Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

Polecamy usługi specjalistycznych firm:

kliknij tutaj...

Wymagania dla wykonawców świadectw

  • pełna zdolność do czynności prawnych,

  • studia magisterskie,

  • niekaralność,

  • uprawnienia budowlane do projektowania lub studia podyplomowe w zakresie audytu energetycznego albo odbycie szkolenia oraz zdanie państwowy egzaminu

Ministerialna lista osób ze zdanym egzaminem państwowym zawierająca

1) numer wpisu; 
2) numer uprawnienia; 
3) datę wpisu; 
4) imię i nazwisko; 
5) data i miejsce urodzenia; 
6) adres do korespondencji; numer telefonu i faksu

Publikacja na stronie internetowej ministerstwa

 

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
   słoneczne

     zyski wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa