Dobra treść

Nowa Era – blog poświęcony dobrym podręcznikom

Tag: podręcznik Nowej Ery

Czym odznaczają się podręczniki Nowej Ery do biologii?

Nauki biologiczne mają charakter interdyscyplinarny, co wymaga ograniczenia zakresu nauczania w ramach danego tradycyjnego przedmiotu. W związku z tym wiedza z zakresu biologii jest wśród dzieci powszechna. Nauka biologii jako odrębnego przedmiotu rozpoczyna się w późniejszych klasach. Dlatego ważne jest, aby szkoły umożliwiały uczniom zdobycie w sposób uporządkowany i zrozumiały podstawowej wiedzy w obrębie biologii. Wydawnictwo Nowa Era podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era) wydaje, które sprawdzą się w nauce biologii na każdym etapie. Wybór podręczników do nauki zależy od ich dostępności w księgarniach.

Jak wygląda dobry podręcznik?

Dobry podręcznik powinien mieć:

  • optymalną strukturę,
  • logiczną i spójną treść,
  • porządek prezentowanych tematów.

Podstawa programowa ma znaczący wpływ na program nauczania i format podręczników. Autorzy tych podręczników stoją przed wysokimi wymaganiami w zakresie poziomu merytorycznego i pedagogicznego oraz wiedzy z zakresu psychologii nauczania i uczenia się.

Podręczniki na rynku do biologii

Obecnie istnieje na rynku kilka obowiązujących podręczników do przyrody i biologii, które są odpowiednie dla uczniów szkół podstawowych i średnich. We wszystkich podręcznikach biologii i większości podręczników przyrody biologia jest podzielona na pięć królestw. Wydawnictwo Nowa Era podręczniki przygotowuje właśnie w taki sposób. Książki dostarczają uczniom krótszych lub dłuższych opisów tych królestw. Znajomość systematyki jest strukturą pomocniczą dla treści nauczania biologii. Niektórzy autorzy badań pedagogicznych realizują nowe osiągnięcia w dziedzinie systematyki. Włączenie ich do podręczników nie zawsze ma sens i często nie pomaga uczniom lepiej zrozumieć świat roślin i zwierząt. Pomaga to jednak uczniom zrozumieć zagadnienia ewolucyjne i ekologiczne.

Jaki powinien być układ treści w podręcznikach do biologii?

Informacje biologiczne zawarte w podręcznikach powinny realizować dwa podstawowe warunki: muszą być poprawne naukowo, tzn. powinny być prawdziwe i dostosowane do potrzeb uczniów. Dopuszcza się pewne uproszczenia, które zazwyczaj polegają na ograniczeniu zbyt trudnych treści. Warunki te dotyczą również dostarczania informacji na temat różnorodności świata roślin. Podręcznik dostarcza uczniom systematycznych możliwości pogłębienia wiedzy o roślinach w sposób, który pozwala uporządkować dotychczasową wiedzę i poszerzyć ją poprzez nowe pytania i wskazówki.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Co warto wiedzieć o podręcznikach wydawnictwa Nowa Era?

Podręczniki różnych wydawców są odmienne pod wieloma względami. Należy pamiętać, że wydawnictwa Nowa Era podręczniki z taniaksiazka.pl o przyrodzie zawierają ćwiczenia i zadania do prawie każdego tematu. Ponadto, podręczniki tego wydawcy do szkół średnich obejmują ćwiczenia o charakterze obserwacyjnym lub eksperymentalnym.

Jaką wiedzę przekazują podręczniki Nowej Ery?

Podręczniki szkolne, ze względu na swoją funkcję przede wszystkim informowania ucznia, muszą służyć do przekazywania wiedzy. W podręcznikach szkolnych, które zawierają wiele materiałów dydaktycznych z zakresu analizy bioróżnorodności, występuje wiele treści związanych z zapamiętywaniem (w których uczeń nauczy się np. wymienić cechy, nazwać, rozpoznać, zaznaczyć) oraz zastosować wiedzę w typowych sytuacjach (w których np. konieczna jest charakterystyka, opis lub porównanie cech lub organizmów). Większość tekstów odnosi się do wiedzy objaśniającej.

Dlaczego warto rozwiązywać ćwiczenia dołączone do podręczników?

Ćwiczenia kształtują umiejętności analityczne i porównawcze, a tym samym wykorzystują wiedzę w typowych warunkach szkolnych. Najczęstszymi zadaniami są te, w których uczniowie są proszeni o opisanie danego problemu. Zadania te obejmowały głównie wiedzę objaśniającą, w której uczniowie musieli opisać procesy fizyczne lub funkcje życiowe. Jest to rodzaj zadania, które wymaga uprzedniego przygotowania.

Na czym polega praca z podręcznikiem?

Praca z podręcznikiem polega na wyjaśnieniu hipotetycznych przyczyn i twórczego myślenia, choć nie jest do końca jasne, czy autorom zależy na przedstawieniu hipotez, które obecnie dominują w środowisku naukowym, czy też opierają się na własnych argumentach naukowych. Jedną z cech pracy z podręcznikiem są odniesienia do:

  • osobistych doświadczeń,
  • przeprowadzonych badań,
  • obserwacji uczniów.

Autorzy podręczników Nowej Ery są przekonani, że w dużej mierze, zwłaszcza na poziomie podstawowym, możliwe jest uczenie się na podstawie osobistych doświadczeń uczniów w szkole w zakresie różnych dziedzin. Dlaczego warto korzystać z dialogu? Studenci aktywnie tworzą wiedzę, nadając jej osobiste znaczenie. Wydawca Nowa Era podręczniki oferuje, które rozwijają niezależność uczniów. Wynika z naturalnego związku, jaki zachodzi między tworzeniem wiedzy a konstruowaniem znaczenia. Kluczem jest zadawanie uczniom pytań, które legitymizują luźne skojarzenia, dygresje i osobiste referencje, które są wykorzystywane do tworzenia znaczenia w umyśle ucznia.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Kopiowanie treści serwisu zabronione © 2020 Dobra treść