Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

Szkolenia (min. 50 godz.)

1. Cześć teoretyczna – tematyka wykładów

  • Podstawy prawne 

  • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku 

  • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę

  • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej 

  • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku 

  • Metodyka obliczeń zapotrzebowania na energię 

  • Metodyka opracowania świadectw

Część praktyczna (min. 8 godzin) samodzielne wykonanie świadectwa

 Sprawdzian umiejętności

  • część testowa

  • część praktyczna

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa