Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

Sankcje  

  • Obowiązek zapewnienia świadectwa spoczywa na właścicielach budynków

  • Świadectwo zawierające nieprawdziwe informacje jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów o rękojmi za wady - podstawa do odszkodowania od sprzedawcy lub wynajmującego

  • Niewykonanie świadectwa podlega karze grzywny zgodnie z art. 93 pkt. 1 Prawa Budowlanego

  • Wymóg u notariusza - jeśli zażąda kupujący

  • Dla budynków administracji publicznej o pow. użytkowej powyżej 1000 m2 oraz dworcach, lotniskach, halach wystawienniczych, muzeach świadectwo ma być umieszczone w widocznym miejscu

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa