Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

DYREKTYWA 2002/91/EC

   

Cel: ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla

Metoda: wzrost efektywności energetycznej w sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (pochłania ponad 40% energii

  • wprowadzenie certyfikatów jakości energetycznej budynków istniejących oraz nowo wznoszonych 

  • wprowadzenie obowiązku inspekcji kotłów i klimatyzacji 

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa