Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

QW,nd - ciepło do podgrzania c.w.u.

Q W,nd = VCW · L ·cW· rW · (QCW - QO) ·kt ·tUZ /(1000·3600)   [kWh/m-c]

 

gdzie: 

VCW jednostkowe dobowe zużycie c.w.u, dm3/(j.o.)-doba

L - liczba jednostek odniesienia, osoby

tUZ - czas użytkowania, doby

kt - mnożnik korekcyjny temperatury wody, -

cW - ciepło właściwe wody, kJ/(kgK)

rW - gęstość wody, kg/m3

QCW - temperatura ciepłej wody, °C

QO - temperatura wody zimnej , °C

 

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa