Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

 Q H,gn Qint - zyski ciepła wewnętrzne

Qint= qint · Af · tM · 10-3     [kWh/m-c]

gdzie:

qint – średnia moc jednostkowa wewnętrznych zysków ciepła, W/m2

A - pole powierzchni pomieszczeń, m2

tM - liczba godzin w miesiącu

 

 

 

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa