Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

 Q H,gn Qsol - zyski ciepła od słońca

Qsol= C · A · I · g · k · Z      [kWh/m-c]

gdzie:

C – proporcja szklenia do całego okna, - 

A - pole powierzchni okna, m2

I - energia promieniowania słonecznego, kWh/(m2m-c)

współczynniki nasłonecznienia:

    g - wsp. przepuszczalności promieniowania słonecznego, - 

    k – wsp. nachylenia płaszczyzny okien, - 

    Z – wsp. zacienienia budynku

 

 

 

 

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa