Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

 Qve - straty ciepła przez wentylację

Qve = [ra·ca· (bve ·Vve,mn)]· (Qint,HQe) · tM ·10-3     [kWh/m-c]

gdzie: 

ra·ca - pojemność cieplna powietrza, J/(m3K)

bve - współczynnik korekcyjny (naturalna, mechaniczna), 

Vve,mn - strumień powietrza wentylacyjnego, m3/s

Qint,H - temperatura wewnętrzna, °C

Qe - średnia temperatura zewnętrzna, °C

tM - liczba godzin w miesiącu

 

 

 

 

 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa