Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

Wyłączono z obowiązku świadectw budynki  

  • zabytkowe;
  • kultu religijnego;
  • tymczasowe (do 2 lat);
  • niemieszkalne służące gospodarce rolnej;
  • przemysłowe i gospodarcze o małym zapotrzebowaniu na energię (do 50 kWh/m2/rok);
  • mieszkalne użytkowane do 4 miesięcy w roku;
  • wolnostojące o powierzchni użytkowej do 50 m2
 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa