Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

Świadectwo wymagane będzie w przypadku

  • zakończeniu budowy budynku nowego
  • sprzedaży
  • najmu 

 Świadectwo należy sporządzić także gdy

  • w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna
  • upłynął termin ważności świadectwa (10 lat)

Oprócz budynków świadectwa także dla

  • części budynku stanowiącą samodzielną całość techniczno-użytkową
  •  lokalu mieszkalnego
 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa