Stan prawny:

Świadectwa energetyczne

Metodologia obliczeń:

Definicje

Zawartość

Forma graficzna

Kiedy sporządzać

Kto nie musi

Sankcje

Wykonawcy
świadectw

Szkolenia

Uprawnienia

Stan prawny

Kontakt

Co to  jest świadectwo energetyczne

  

dokument określający wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku

energia wyrażona w kWh / m2 / rok

obliczone zapotrzebowanie na energię (kWh/m2/rok) obejmować będzie:

  • ogrzewanie i wentylacje,
  • przygotowanie ciepłej wody,
  • klimatyzacje,
  • oświetlenie
 

Definicja

Schemat obliczeń

Energia pierwotna

Wskaźnik w

Ogrzewanie i went.

 sprawności

Ogrzewanie

     przenikanie

     wentylację

     zyski
     słoneczne

     zyski
    wewnętrzne

C.W.U

    sprawności

    ciepło
    do podgrzania

Energia pomocnicza

    dane

Forma świadectwa