Młodsze dzieci w wieku szkolnym mają tendencję do przywiązywania wagi do nieistotnych, drugorzędnych właściwości przedmiotów, co poważnie ingeruje w ich zdobywanie wiedzy. Rolą nauczyciela lub autora podręcznika jest skierowanie uwagi ucznia we właściwym kierunku w celu wskazania podstawowych cech przedmiotu lub zjawiska. Wydawnictwa Nowa Era podręczniki mogą w tym bardzo pomóc.

Jakie jest znaczenie podręcznika w edukacji?

Podręczniki szkolne są podstawowym źródłem informacji dla uczniów. Jest to jedno z narzędzi kształtowania koncepcji naukowych dzieci. Dzięki odpowiedniemu układowi treści w podręczniku, można zaplanować wszystkie niezbędne kroki w celu prawidłowego kształtowania umysłu dziecka. Dobrze rozwinięty system terminologiczny w podręcznikach znacznie ułatwia pracę nauczyciela i wspiera proces nauczania dzieci w każdym wieku. Poprzez konstruowanie odpowiednich zadań można kształtować rozwój dzieci za pomocą podręcznikach szkolnych. Oczywiście, podręczniki nie są jedynym źródłem wiedzy dla uczniów. Głównym organizatorem procesu nauczania jest również osoba odpowiedzialna za prawidłowe kształtowanie koncepcji naukowych (np. nauczyciel).

Czym wyróżniają się podręczniki wydawnictwa Nowa Era?

Podczas gdy w bogatych merytorycznie podręcznikach pojęcia są jedynie opisywane i definiowane. Autorzy, którzy dla wydawnictwa Nowa Era podręczniki napisali, przyjęli nieco inne podejście. Przez kształcenie rozumie się tu proces składający się z określonych, odpowiednio ułożonych etapów, charakteryzujący się doborem odpowiedniej treści. Wykonywanie zadań zawartych w podręcznikach jest ważną częścią procesu kształcenia. Podręczniki wydawnictwa Nowa Era autorzy wprowadzają przede wszystkim konkretne pojęcia. Nie ma zasadniczo żadnych abstrakcyjnych pojęć. W początkowych etapach edukacji przyrodniczej taki dobór pojęć jest wystarczający dla poziomu rozwoju intelektualnego młodszych dzieci.

Dobór treści i szata graficzna podręczników Nowej Ery

Podręczniki Nowej Ery charakteryzują się zgodnością prezentowanych treści z podstawą programową. Także analiza materiału ilustracyjnego wykazała, że autorzy wszystkich kolekcji przestrzegali tej zasady. W materiałach niewątpliwie dominowały fotografie i różnego rodzaju rysunki (głównie realistyczne). Proporcje tych dwóch rodzajów ilustracji różniły się w zależności od tego, czy były to ilustracje manualne czy ręczne. Mapy są również często używane do ilustrowania koncepcji krajobrazu.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com