Nauki biologiczne mają charakter interdyscyplinarny, co wymaga ograniczenia zakresu nauczania w ramach danego tradycyjnego przedmiotu. W związku z tym wiedza z zakresu biologii jest wśród dzieci powszechna. Nauka biologii jako odrębnego przedmiotu rozpoczyna się w późniejszych klasach. Dlatego ważne jest, aby szkoły umożliwiały uczniom zdobycie w sposób uporządkowany i zrozumiały podstawowej wiedzy w obrębie biologii. Wydawnictwo Nowa Era podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era) wydaje, które sprawdzą się w nauce biologii na każdym etapie. Wybór podręczników do nauki zależy od ich dostępności w księgarniach.

Jak wygląda dobry podręcznik?

Dobry podręcznik powinien mieć:

  • optymalną strukturę,
  • logiczną i spójną treść,
  • porządek prezentowanych tematów.

Podstawa programowa ma znaczący wpływ na program nauczania i format podręczników. Autorzy tych podręczników stoją przed wysokimi wymaganiami w zakresie poziomu merytorycznego i pedagogicznego oraz wiedzy z zakresu psychologii nauczania i uczenia się.

Podręczniki na rynku do biologii

Obecnie istnieje na rynku kilka obowiązujących podręczników do przyrody i biologii, które są odpowiednie dla uczniów szkół podstawowych i średnich. We wszystkich podręcznikach biologii i większości podręczników przyrody biologia jest podzielona na pięć królestw. Wydawnictwo Nowa Era podręczniki przygotowuje właśnie w taki sposób. Książki dostarczają uczniom krótszych lub dłuższych opisów tych królestw. Znajomość systematyki jest strukturą pomocniczą dla treści nauczania biologii. Niektórzy autorzy badań pedagogicznych realizują nowe osiągnięcia w dziedzinie systematyki. Włączenie ich do podręczników nie zawsze ma sens i często nie pomaga uczniom lepiej zrozumieć świat roślin i zwierząt. Pomaga to jednak uczniom zrozumieć zagadnienia ewolucyjne i ekologiczne.

Jaki powinien być układ treści w podręcznikach do biologii?

Informacje biologiczne zawarte w podręcznikach powinny realizować dwa podstawowe warunki: muszą być poprawne naukowo, tzn. powinny być prawdziwe i dostosowane do potrzeb uczniów. Dopuszcza się pewne uproszczenia, które zazwyczaj polegają na ograniczeniu zbyt trudnych treści. Warunki te dotyczą również dostarczania informacji na temat różnorodności świata roślin. Podręcznik dostarcza uczniom systematycznych możliwości pogłębienia wiedzy o roślinach w sposób, który pozwala uporządkować dotychczasową wiedzę i poszerzyć ją poprzez nowe pytania i wskazówki.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com